La tempesta amainada

Número de registre: MPC8

Nom de l’objecte: Diorama de calvari

Datació: 2018

Autor: Albert Català, Albert Sabaté i Josep Farrarons – Associació Amics del Pessebre del Baix Empordà

Mides màximes: 76 x 70 x 90 cm

Número de registre: PCT8

Nom de l’objecte: Figura de calvari

Datació: 2016

Autor: Joan Castells Badia

Mides màximes: 38 x 30 x 33 cm (faluca); 12,5 cm (figura humana)

Descripció: Escena que representa el passatge bíblic de la tempesta amainada en el Mar de Galilea. Es mostra una faluca a primer terme en un mar amb un fort onatge i un paisatge muntanyenc a l’horitzó. Sobre la faluca es representa Jesús amb cinc homes i, amb les mans alçades, fa l’acció de calmar l’onatge.

Fons documental:

CAT, MPC, C, PCT8, 002.a

CAT, MPC, C, PCT8, 002.b