Pessebres de Museu – Damià Amorós Albareda

https://tempsarts.cat/pessebres-de-museu-2/