Sabíeu que el Museu del Pessebre de Catalunya disposa d’un sistema d’accés adaptat per a persones amb diversitat funcional, amb passarel·les i rampes practicables especials per a persones amb cadira de rodes?

El Museu del Pessebre de Catalunya, seguint les pautes i paràmetres internacionals d’accessibilitat universal i inclusió social, és el primer equipament museogràfic de Catalunya que ha ideat i disposa d’un sistema de rampes, passarel·les i entrades accessibles adaptades especialment per a cadires de rodes o bé amb mobilitat reduïda, amb interacció que en garanteixi la utilització autònoma, segura i amb comoditat per a totes les persones que ens visiten.

La inclusió i la participació social de les persones amb discapacitat o diversitat funcional, requereix la supressió de les barreres del seu entorn actitudinals, de la via pública i dels transports, per anar generant progressivament una accessibilitat integradora global, amb activitats culturals que garanteixin les suficients condicions d’accessibilitat en la comunicació. D’aquesta manera, les persones amb discapacitat o capacitat física, sensorial o intel·lectual podran gaudir, comprendre i participar dels nostres museus, en igualtat de condicions que la resta de ciutadans.

El Museu del Pessebre de Catalunya està elaborant i fomentant actuacions per tal d’integrar també l’aplicació pràctica d’accessibilitat universal i autonomia personal per tot l’interior del recinte de l’equipament, per tal que la cultura i el pensament estiguin a l’abast de tothom. Actualment, a més de treballar la capacitat o discapacitat física, estem realitzant projectes per adaptar-ho també per a persones amb discapacitats sensorials: auditives, visuals, sordcegueses, llengua de signes; persones amb discapacitats intel·lectuals; i també persones vulnerables que pateixen trastorns o malalties mentals, així com per a persones grans.

L’accessibilitat és un dret i és cosa de tothom.